Om ekologisk och naturlig hudvård

Definition av ekologiska naturliga hudvårdsprodukter produkter

 • Minst 95% av ingredienserna ska vara av naturligt ursprung, varav minst 50% av dessa ska vara av ekologiskt ursprung.
 • Max 5% av ingredienserna får vara av syntetiskt ursprung.
 • Bas: Ska i huvudsak utgöras av ekologiska ingredienser med naturligt ursprung.
 • Verksamt ämne: Ska alltid ha naturligt ursprung.
 • Hjälpämnen: Ska i huvudsak utgöras av ingredienser med naturligt ursprung.
 • Konservering: Ska i huvudsak utgöras av ingredienser med naturligt ursprung.
 • Doftämne: Ska alltid vara av naturligt ursprung.
 • UV­filter: Endast fysikaliska UV­filter är tillåtet.

Certifierade och kontrollerade av Kalabriens universitet i Italien.

ecoBIOnat

Definition av naturliga hudvårdsprodukter

 • Minst 95% av ingredienserna ska vara av naturligt ursprung, varav minst 50% av dessa ska vara av ekologiskt ursprung.
 • Max 5% av ingredienserna får vara av syntetiskt ursprung.
 • Bas: Ska i huvudsak utgöras av ekologiska ingredienser med naturligt ursprung.
 • Verksamt ämne: Ska alltid ha naturligt ursprung.
 • Hjälpämnen: Ska i huvudsak utgöras av ingredienser med naturligt ursprung.
 • Konservering: Ska i huvudsak utgöras av ingredienser med naturligt ursprung.
 • Doftämne: Kan vara av naturligt eller syntetiskt ursprung.
 • UV­filter: Endast fysikaliska UV­filter är tillåtet.

Certifierade och kontrollerade av Kalabriens universitet i Italien.

econat